Tilbake
Bubble Content
 1. Project
 2. Building
 3. House Name

  Megler

   Kontakt og sign-up

   Meld din interesse

    Diverse informasjon:

    Omkostningene i prislisten er estimert og vil bli utregnet eksakt ved seksjonering.
    I tillegg til omkostningene i prislisten, som er dokumentavgift og tinglysningsgebyr til staten, innbetales tilleggene som skissert i prospektet.

    *Det er mulig å kjøpe biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg med heisadkomst, til kr 450 000,- pr. plass. Det er begrenset antall plasser som er forbeholdt de større leilighetene. Det fremgår av prislisten hvilke leiligheter som har mulighet for kjøp av biloppstillingsplass. Driftsutgifter estimeres til kr 250,-/mnd. pr. plass. Dokumentavgift er beregnet til kr 1 670,- pr. plass.

    ** Alle leilighetene i plan 1 har hemsløsning. Hemsen er ikke godkjent som oppholdsrom. Hemsarealet er kun supplerende areal og kan ikke regnes som salgbart areal ved videresalg.

    Salgsprisene er faste, og vil ikke bli gjenstand for indeksregulering. Det tas forbehold om skrivefeil i prislisten. Selger kan uten varsel endre priser og betingelser for usolgte leiligheter.

    Det informeres om at grunneier har rett til å kjøpe totalt 2 leiligheter før prosjektets trinn 3 legges ut i det åpne markedet.

    Betalingsplan:

    10% av kjøpesum (fri egenkapital) skal innbetales til meglers klientkonto innen 14 virkedager etter at selger har stilt § 12 garanti iht. Bustadoppføringsloven, restbeløp betales innen overtakelse.