Tilbake
Bubble Content
 1. Project
 2. Building
 3. House Name

  Megler

   Kontakt og sign-up

   Meld din interesse

    Diverse informasjon:

    Omkostningene i prislisten er estimert og vil bli utregnet eksakt ved seksjonering. I tillegg til omkostningene i prislisten, som er dokumentavgift og tinglysningsgebyr til staten, innbetales tilleggene som skissert i prospektet.

    * Det er mulig å kjøpe biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg med heisadkomst, til kr 450 000,- pr. plass. Det er begrenset antall plasser som er forbeholdt de større leilighetene. Det fremgår av prislisten hvilke leiligheter som har mulighet for kjøp av biloppstillingsplass. Driftsutgifter estimeres til kr 250,-/mnd. pr. plass. Dokumentavgift er beregnet til kr 1 670,- pr. plass.

    Salgsprisene er faste, og vil ikke bli gjenstand for indeksregulering. Det tas forbehold om skrivefeil i prislisten. Selger kan uten varsel endre priser og betingelser for usolgte leiligheter.

    Betalingsplan:

    10% av kjøpesum (fri egenkapital) skal innbetales til meglers klientkonto innen 14 virkedager etter at selger har stilt § 12 garanti iht. Bustadoppføringsloven, restbeløp betales innen overtakelse.